tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Za co płaci odrębny właściciel?

Za co płaci odrębny właściciel?

Zgodnie z ustawami o spółdzielniach mieszkaniowych i o własności lokali odrębny właściciel jest zobowiązany do ponoszenia pełnych kosztów utrzymania swojego mieszkania (dostarczone do lokalu media, remonty instalacji, wymiana drzwi, okien, itp.), wnoszenia zaliczek na poczet utrzymania i remontów części wspólnych nieruchomości, utrzymania terenów i placów przeznaczonych do korzystania przez mieszkańców w obrębie danego osiedla. Odrębny właściciel będący członkiem Spółdzielni jest zobowiązany ponosić również koszty związane z utrzymaniem pozostałego mienia Spółdzielni, ale ma również prawo do korzystanie z pożytków z wynajmowanego mienia Spółdzielni. Różnica polega również na sposobie opłacania podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie. Do przeniesienia własności lokalu, Spółdzielnia reguluje obie opłaty, a z lokatorem rozlicza się w „czynszu”. Po wpisie lokalu do Księgi Wieczystej odrębny właściciel jest zobowiązany udać się do Urzędu Miasta w celu złożenia deklaracji podatkowej i zgodnie z nakazem płatniczym regulować podatek od nieruchomości na konto Miasta. Podobnie jest z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntu – należy ją regulować każdego roku do 31 marca na konto Urzędu Miasta (w Jastrzębiu-Zdroju) lub Starostwa (w Wodzisławiu Śl.)

POWRÓT
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: