tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

AKTUALNOŚCI

Konsultacje w sprawie planu remontów na 2020 rok

Zarząd Spółdzielni zaprasza na spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli w sprawie planowanych prac remontowych w 2020 r. Celem tych spotkań będzie poznanie opinii oraz wysłuchanie ewentualnych propozycji umieszczenia prac w tym planie. Opinie mieszkańców przybyłych na spotkania zostaną wzięte pod uwagę podczas budowy ostatecznej wersji planu, który zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej na grudniowym posiedzeniu w celu jego zatwierdzenia. 

Pobierz harmonogram spotkań

 

 

13.11.2019
Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

23.10.2019
Informacja dotycząca RODO

Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, w związku z motywami nr: 61, 63 i 65 RODO – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  ulicy Słonecznej 18A, wypełnia powyższy obowiązek przekazując następującą treść informacji użytkownikom lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez tą Spółdzielnię.

04.10.2019
więcej »
Informacja - podział kosztów c.o.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że został zatwierdzony podział kosztów centralnego ogrzewania na okres rozliczeniowy 2019/2020 dla budynków rozliczanych w oparciu o podzielniki kosztów ogrzewania.

Pobierz plik

25.09.2019
Informacja PGNiG TERMIKA

W związku z interwencjami Zarządu w sprawie opóźnień w rozpoczęciu sezonu grzewczego, do Spółdzielni wpłynęło pismo PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA z imformacją, że ze względu na modernizację Grupowej Stacji Wymienników A-2, zlokalizowanej na ul. Kurpiowskiej, uruchomienie dostaw ciepła do mieszkańców w rejonie ulic: Kurpiowskiej, Łowickiej i Śląskiej zasilanych z tej stacji, nastąpi po zakończeniu prac przez wykonawcę, nie później niż do 30 września.

Zobacz skan pisma

 

24.09.2019
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: