tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

AKTUALNOŚCI

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Ogłoszony przez Spółdzielnię, w miesiącu maju b.r.,  konkurs plastyczny „Ja i moja Spółdzielnia w czasie pandemii”, którego organizatorem była p. Janina Bogusz-Wiśniewska – Sekretarz Rady Nadzorczej, został rozstrzygnięty.

Jury konkursu postanowiło wyróżnić wszystkich uczestników konkursu.

Prace zostały wykonane przez następujące osoby: Marta Mylak – lat 11, Barbara Burek – lat 5, Dominik Burek – lat 7, Wiktoria Kłopeć – lat 9, Kacper Kłopeć – lat 6

Zobacz wyróżnione prace klikając "Więcej"

25.06.2020
więcej »
Informacja o RODO

Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, w związku z motywami nr: 61, 63 i 65 RODO – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  ulicy Słonecznej 18A, wypełnia powyższy obowiązek przekazując następującą treść informacji użytkownikom lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez tą Spółdzielnię.

25.06.2020
więcej »
UWAGA

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS” INFORMUJE, ŻE W DNIU 12.06.2020 r. (PIĄTEK) BIURO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ORAZ ADMINISTRACJE OSIEDLOWE BĘDĄ NIECZYNNE.

DNIEM PRACY BĘDZIE SOBOTA 06.06.2020r.                              

 Awarie należy zgłaszać pod numerem telefonu: (32) 43-43-555 lub 43-43-690
04.06.2020
Zamknięte place zabaw i tereny rekreacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że w związku ze wzrostem ilości osób zakażonych na terenie Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia Śl. place zabaw i tereny rekreacyjne znajdujące się na zasobach Spółdzielni pozostają nadal zamknięte do odwołania.

Wzywamy do niekorzystania z urządzeń zabawowych oraz siłowni.29.05.2020
Walne Zgromadzenie 2020 - Informacja

Szanowni Państwo -

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Corocznie, na przełomie kwietnia i maja przedstawiamy Państwu materiał sprawozdawczy za poprzedni rok wraz z zawiadomieniem o kolejnym Walnym Zgromadzeniu zawierającym harmonogram oraz porządek obrad wszystkich części Walnego. Niestety, aktualna sytuacja epidemiologiczna i unormowania prawne uniemożliwiają zwołanie Walnego Zgromadzenia w zaplanowanych wcześniej terminach. Zarząd na bieżąco śledzi rozwój sytuacji i będzie podejmował odpowiednie działania.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza są przygotowane do przedstawienia Członkom informacji z przeprowadzonych działań w 2019 roku. Zostały przygotowane i zatwierdzone sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Biegłego Rewidenta, który wyniki swojej pracy przedstawił na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia. Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu Biegłego Rewidenta, który wydał pozytywną opinię z badania, przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.

Aby zachować tradycyjną formą informowania Państwa o działalności Spółdzielni, w zakładce „Organy – Walne Zgromadzenie” przedstawiamy Państwu wyciągi ze sprawozdań za 2019 r., a z ich pełną wersją Członkowie Spółdzielni będą mogli się zapoznać w statutowym terminie, tj. 21 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zostaną również przedstawione w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, o którym będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zobacz sprawozdania

13.05.2020
Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny „Ja i moja Spółdzielnia w czasie pandemii”.

Organizatorem konkursu jest Janina Bogusz-Wiśniewska sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Konkurs skierowany jest dla wszystkich dzieci Członków Spółdzielni „JAS-MOS”. Celem konkursu jest rozwijanie artystycznych talentów młodych mieszkańców Spółdzielni. A zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie www.smjasmos.pl

08.05.2020
więcej »
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: