tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Historia

Historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS"

Inicjatorem założenia Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" byli członkowie związków zawodowych Kopalni "JAS-MOS" z ruchu "Jastrzębie" i "Moszczenica". Członkowie - założyciele uchwalili statut Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie swoimi podpisami potwierdzili jego przyjęcie w dniu 15.09.1995r.
Spółdzielnia jako samodzielny podmiot gospodarczy została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w dniu 30.11.1995r. - RS 1427.
Z dniem 01.08.1996r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" rozpoczęła działalność gospodarczą - zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi.
Na siedzibę nowoutworzonej Spółdzielni wyznaczono barak przy ul. Słonecznej 18A w Jastrzębiu Zdroju, który został zaadaptowany na cele biurowe. Początki organizowania i uruchamiania Spółdzielni napotkały na szereg trudności. Najważniejszym problemem było ustalenie wraz z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. harmonogramu przejmowania zasobów mieszkaniowych, w oparciu o ustawę z dn. 12.10.1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567). Wszystkie te działania poprzedzone były stosownymi pisemnymi porozumieniami zawartymi pomiędzy JSW S.A., a założycielami Spółdzielni, a następnie Spółdzielnią.
Po uregulowaniu spraw gruntowych, na podstawie aktów notarialnych SM "JAS-MOS" rozpoczęła przejmować na własność dotychczas zakładowe zasoby mieszkaniowe. W tym celu powołano komisję do przejęcia zasobów mieszkaniowych od JSW S.A. Do zadań komisji należało: przejęcie techniczne budynków i infrastruktury towarzyszącej, przejęcie terenów, placów zabaw, dróg dojazdowych, dokumentacji technicznej budynków, aktualnych kartotek KBW i spraw czynszowych, lokali użytkowych oraz przejęcie pracowników z Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych "PUS" i Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu i Usług "Lokator", stosownie do zawartego wcześniej porozumienia.
Z dniem 01.08.1996r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" przejęła na własność zasoby mieszkaniowe na Os. A. Bożka w ilości 14 budynków oraz 1 pawilon użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 102 394m2 oraz przejęte zostało Os. Pionierów w ilości 23 budynków o powierzchni użytkowej 91 735m2. Z dniem 20.12.1996r. zarząd Spółdzielni przyjął na własność budynki z Wodzisławia Śląskiego, natomiast od dnia 30.04.1997r. przez Spółdzielnię przejęte zostały na mocy aktów notarialnych budynki na terenie Os. Zdrój, Os. Przyjaźń, a od dnia 01.08.1997r. przejętych zostało 11 budynków na Os. Złote Łany.

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: