• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37

Praca

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Słonecznej 18 a

 

zatrudni pracownika na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem:

- wykształcenie średnie lub wyższe (kierunek budownictwo),

- dobra znajomość przepisów Prawa Budowlanego i związanych z nim rozporządzeń,

- umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w powyższym zakresie,

- umiejętność obsługi komputera z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office,

- umiejętność sporządzania i weryfikowania kosztorysów,

- prawo jazdy kategorii B,

- dobry stan zdrowia pozwalający uzyskać dopuszczenie do pracy na wysokości.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będą dodatkowym atutem kandydata na to stanowisko. 

Termin i miejsce składania ofert

Oferty wraz z CV należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”,
w sekretariacie, w terminie do dnia 4.03.2022 r.