• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37

Lokale mieszkalne

17  Maj  2023

Przetarg na najem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A,

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

NAJEM  LOKALU MIESZKALNEGO

 

·         ul. Warmińskiej 32/10  Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 45,50 m2  - 2 pokoje,

stawka wyjściowa 11,70 zł/m2,   wadium 799 zł.                                                                       

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 16.06.2023., godz. 1000.

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00zł/m2 kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,

Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 1430. 

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej  w dniu podpisania umowy.

Wystawiony do przetargu lokal można oglądać po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3 tel. 32 47 30 169.   

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5  lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

 

Kontynuuj Czytanie