• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
17  Lut 

Szlabany automatyczne na parkingach

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców dotyczący budowy automatycznych szlabanów przy wjeździe na parkingi w rejonie nieruchomości znajdującej się przy ul. Warmińskiej 30-42 i 44-56, Spółdzielnia będzie przeprowadzać ankietowanie wśród mieszkańców w celu podjęcia decyzji o budowie.

Automatyczne szlabany zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz ograniczają możliwość parkowania nieautoryzowanych pojazdów.

Ankiety zawierają ogólną informację o proponowanych systemach automatycznych szlabanów wraz z zasadami rozliczenia oraz kosztami ich budowy.

W celu zapoznania się z tematem budowy automatycznych szlabanów zapraszamy na stronę www.sacewicz.com/szlaban/