• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
01  Lip 

ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych. tj. z dnia 18 października 2019 r. ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z późn.zm.).

Poniżej prezentujemy Państwu zasady ubiegania się o dodatek mieszkaniowy po dniu 01.07.2021 r.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają umowę najmu lub podnajmu lokalu mieszkalnego,
  2. posiadają spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  3. prawo własności do samodzielnego lokalu,
  4. brak tytułu prawnego – oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu
  1. zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej  norm ustawowych oraz średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku  a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Definicję dochodu znajdujemy w  art. 3 pkt 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn.zm.)

Według to, której: dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu – podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się także osoby posiadające zaległości czynszowe.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego dopłacania różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku,  a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po upływie terminu, na który został przyznany.

Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobiega powstawaniu zaległości.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Daszyńskiego 3. 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta - telefon 32 47 85 100 (Jastrzębie-Zdrój) lub MOPS – telefon 32 45 906 66 (Wodzisław Śl.)  oraz w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni - telefon 32 47 626 36 wew. 60.