• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
12  Sie 

Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu w tym roku Walnego Zgromadzenia Członków SM "JAS-MOS" za lata 2020 i 2021.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania za lata 2020 i 2021:Zarządu z działalności Spółdzielni, finansowe, biegłego rewidenta oraz Rady Nadzorczej  są wyłożone do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Słonecznej 18a w pokoju nr 3. 

Projekty uchwał związane z porządkiem obrad zostały wyłożone od dnia 31.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni, na administracjach osiedlowych oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce: Organy/Walne Zgromadzenie. Członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami. 

Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę zwołującą Walne Zgromadzenie oraz porządek i harmonogram obrad.

Serdecznie wszystkich Członków zapraszamy na obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.  

 

Porządek obrad i harmonogram Walnego Zgromadzenia 2022 r.