• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
02  Cze 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie narażenia na zachorowanie wirusem COVID-19,  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że zgodnie z art. 90  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn.zm.) Walne Zgromadzenie Członków za 2020 rok będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.