• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
02  Cze 

OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY „ Bezpieczne osiedle”.

Organizatorem konkursu jest Pani  Janina Bogusz- Wiśniewska sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu- Zdroju.

Konkurs skierowany jest dla wszystkich dzieci członków Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. Celem konkursu jest rozwijanie artystycznych talentów młodych mieszkańców naszej Spółdzielni.

Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na naszej stronie  www.smjasmos.pl

 

REGULAMIN KONKURSU „ Bezpieczne osiedle”

1. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnej technice i jest inwencją twórczą uczestnika.

Wykonanie pracy może być absolutnie pomysłowe i twórcze (grafika, rysunek, malarstwo, kolaż, łączenie różnych technik oraz inne.

2. Format pracy A4 lub A3

3. Zdjęcie pracy należy wysłać na skrzynkę pocztową: plastyka2012@o2.pl. Po odwołaniu pandemii uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia wykonanej przez siebie pracy do Spółdzielni „JAS-MOS” ul. Słoneczna 18 a.

4. Kategoria wiekowa uczestników konkursu

1) przedszkole

2) szkoły podstawowe (7- 10 lat)

3) szkoły podstawowe (11-15 lat)

4) szkoły ponadpodstawowe (16-19 lat)

5. Prace zostają własnością Spółdzielni.

6. Przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie jej do celów promocji.

7. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.

 

Termin konkursu

Nadesłanie i złożenie prac oraz oświadczenia uczestnika prosimy przesłać do dnia 30.06.2021 roku drogą e-mailową na adres plastyka2012@o2.pl. Należy zrobić zdjęcie pracy oraz zdjęcie oświadczenia. Każdy wysłany plik ze zdjęciem wykonanej przez uczestnika pracy musi zostać opisany z podaniem następujących informacji:

Imię i nazwisko oraz wiek i klasa numer telefonu i adres zamieszkania oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.     Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.07.2021 r.

2.     Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w sposób  jaki ustali jury w czasie  lub po odwołaniu pandemii.

 

Pobierz dokumenty