tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Czym różni się spółdzielcze własnościowe prawo od własności?

Czym różni się spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu od prawa odrębnej własności?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, właścicielem budynku, w którym znajdują się takie lokale, jest Spółdzielnia. Posiadacz własnościowego prawa nie jest współwłaścicielem gruntu. Jest zbywalne, można je zapisać komuś w testamencie, można również obciążyć je hipoteką. Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może założyć księgę wieczystą, ale nie musi.

Odrębna własność to własność związana z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej, właściciel jest współwłaścicielem własności lub wieczystego użytkowania gruntu. Jest to prawo dziedziczne, zbywalne i podlegające egzekucji. Odrębna własność powstaje w drodze aktu notarialnego ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu. Dla istnienia tego prawa do nieruchomości niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jak i właściciel lokalu mogą, ale nie muszą być członkami Spółdzielni.

Jeżeli to są tak podobne prawa, to po co ponosić koszty notarialne i wieczystoksięgowe, aby przenieść  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność?

Niektóre osoby kierują się tylko wolą posiadania – chcą posiadać pełną własność, chcą mieć „swój grunt”. A tak naprawdę, tylko w przypadku zamiaru przekazania mieszkania innej osobie, w drodze notarialnej umowy dożywocia w zamian za opiekę i utrzymanie,  konieczne jest przeniesienie własności lokalu i posiadanie odrębnej własności.

POWRÓT
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: