tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju ul. Słoneczna 18A ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOBUDOWA BALKONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wymagania ofertowe można otrzymać w cenie 123,00 zł w dniach od 30.03.2021 r. do 26.04.2021 r.
w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 8 lub pobrać poniżej po przesłaniu potwierdzenia wykupu wymagań ofertowych wraz z danymi firmy (nazwa, adres, NIP) na e-mail: przetargi@smjasmos.pl

 Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wymagania ofertowe:  81 1020 2472 0000 6102 0018 1735

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaakceptują tryb przeprowadzenia przetargu określony
w obowiązującym w SM „JAS-MOS”  Regulaminie Przetargowym oraz spełnią i wykupią wymagania ofertowe
i wpłacą wadium w wysokości  30 000,00 zł najpóźniej do 27.04.2021 r. do godz. 9:30.

 Oferta powinna być dostarczona w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, oznakowanych zgodnie z założeniami wymagań ofertowych.

 Ofertę wraz z ceną należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia   27.04.2021 r. do godz. 9:45.

 Przetarg zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 dni od daty otwarcia.

 Oferta jest ważna przez okres 60 dni od daty jej złożenia.

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu, a także, że może być unieważniony bez podania przyczyn.

 Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:  Wacław Grygierek   – tel. 32 4783654

 WYMAGANIA OFERTOWE

 

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: