tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Przetarg nieograniczony

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Zakup i dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, środków czystości
 i BHP
  

Wymagania ofertowe w cenie 61,50 zł można pobrać poniżej -  po przesłaniu potwierdzenia wykupu wymagań ofertowych wraz z danymi firmy (nazwa, adres, NIP) na e-mail: przetargi@smjasmos.pl lub otrzymać w godz.
od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 6 w dniach od 17.12.2018 r. do 07.01.2019 r.

Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wymagania ofertowe:  81 1020 2472 0000 6102 0018 1735

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaakceptują tryb przeprowadzenia przetargu określony
w obowiązującym w SM „JAS-MOS”  Regulaminie Przetargowym oraz spełnią i wykupią wymagania ofertowe
i wpłacą wadium w wysokości 1 000,00 zł najpóźniej do dnia 08.01.2019 r. do godz. 10:30.

Oferta powinna być dostarczona w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, oznakowanych zgodnie
z założeniami wymagań ofertowych.

Ofertę wraz z ceną należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 08.01.2019 r. do godz. 10.45.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 30 dni od daty otwarcia.

Oferta jest ważna przez okres 60 dni od daty jej złożenia.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu, a także, że może być unieważniony bez podania przyczyn.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami są:

1)      Paweł Jarosz – tel. (32) 4762636 wew. 41 – materiały elektryczne

2)      Renata Jopek  – tel. (32) 4762636 wew. 55


WYMAGANIA OFERTOWE

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: