tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Ustny przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

 NAJEM N/W LOKALU MIESZKALNEGO

  • ul. Wiejska 17b/9, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 38,20 m2,

stawka wyjściowa 8,33 zł/m2, wadium 318,00 zł, kaucja mieszkaniowa 3 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.

Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 5 w dniu 30.11.2018 r., godz. 1230.

Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu, pozwalającego  na bieżące regulowanie czynszu i pozostałych opłat.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 29.11.2018 r., do godziny 1400.

Wystawiony do przetaru lokal mieszkalny można oglądać w dniach 26-27.11.2018 r., po uprzednim zgłoszeniu na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8 tel. 32 47 61 255.

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 3  lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37. 

 

 

 

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: