tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Ustny przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony       na ustanowienie  i zbycie odrębnej własności n/w  lokali mieszkalnych: 

  • ul. Górnicza 38/4, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 36,00 m2, cena wywoławcza 55 000 zł, wadium 5 500 zł,
  • ul. Pomorska 87/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94 m2, cena wywoławcza 62 500 zł, wadium 6 250 zł,
  • ul. Ofiar Faszyzmu 10/6, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 23,90 m2, cena wywoławcza 52 500 zł, wadium 5 250 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 5 w dniu 29.06.2018r., o godzinie 1200.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.  Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.

Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 28.06.2018r., do godziny 1400.

Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać w dniach 25-26.06.2018r.

Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 3  lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
faks 32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: