baner
Menu

pktStrona główna

pktAktualności

pktStatut spółdzielni

pktHistoria

pktNasze zasoby

pktOrgany Spółdzielni

pktUnormowania prawne

pktRegulaminy

pktPlany remontów

pktOgłoszenia

pktKontakt

Ważniejsze dane

Numer NIP: 633-13-60-698

Numer REGON: 273086553

KRS: 0000057461

Numer konta:
PKO BP S.A. O/Jastrzębie Zdrój
81102024720000610200181735

Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu Zdroju
60847000012001001127160001

Termomodernizacja

Termomodernizacja 2012

Termomodernizacja 2011

Termomodernizacja 2009

Termomodernizacja 2008

Termomodernizacja 2007

Termomodernizacja 2006

Termomodernizacja 2005

Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS - MOS" z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Słonecznej 18 A - nr tel. 32 47 626 36 - 38
ogłasza Przetargi Nieograniczone na:
1. Konserwacja instalacji domofonowej.
2. Dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących i kopiujących.


 1. Dokumentację przetargową można otrzymać odpłatnie od 05.11.2013r.w godz. od 800 do 1330.
 2. W przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy:
 3. a) wykupią i spełnią wymagania ofertowe za:
  • 50,00 zł brutto - konserwacja instalacji domofonowej,
  • 20,00 zł brutto - dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących i kopiujących,
  b) wpłacą wadium najpóźniej do 25.11.2013r. w wysokości:
  • 5.000,00zł. - konserwacja instalacji domofonowej,
  • 2.500,00zł. - dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących i kopiujących,
Oferty powinny być dostarczone w zamkniętych i opieczętowanych kopertach oznaczonych hasłem:
 1. Konserwacja instalacji domofonowej.
 2. Dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących i kopiujących
 3. Oferty wraz z ceną należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 9) w terminie do dnia 25.11.2013r. do godz.:
  • 1000 - konserwacja instalacji domofonowej,
  • 1015 - dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących i kopiujących,
 4. Przetargi zostaną rozstrzygnięte do dnia 23.12.2013r.
 5. Do przetargów zostaną dopuszczeni oferenci:
  • którzy wpłacili wadium w ustalonej w pkt. 2 "b" wysokości i terminie,
  • których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami ofertowymi.
 6. Oferty są ważne od dnia złożenia do dnia zakończenia procedury przetargowej.
 7. Ogłaszający przetargi zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu, a także, że może być unieważniony bez podania przyczyny.
 8. Uprawnioną osobą do kontaktu jest Renata Jopek, tel. 32 47 62 636 do 38 wew. 41.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju informuje,
iż posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe przeznaczone na działalność biurową, usługową lub handlową.


Lokal przy ul. Harcerskiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 21,12 m2, przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową;
- stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.

Lokal przy ul. Harcerskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 28,65 m2
-stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.

Lokal przy ul. Górniczej 38 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 7,60 m2, przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową;
- stawka najmu 8,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.

Lokal przy ul. Krasickiego 19 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 245,80 m2, przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową;
- stawka najmu 12,00 zł/m2 (netto) - 131,90 m2 pow. użytkowa lokalu,
- stawka najmu 6,00 zł/m2(netto) - 113,90 m2 pow. magazynowa plus opłaty za media.

Lokal przy ul. Zielonej 25 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 21,24 m2, stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłata - docieplenie oraz media.

Lokal przy ul. Miodowej 2 w Jastrzębiu Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 48,74 m2, przeznaczony na działalność biurową, usługową lub handlową;
- stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.

Lokal przy ul. Zielonej 33 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 22,86 m2,
- stawka najmu 13,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
Lokal przy ul. Of. Faszyzmu 12 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 78,20 m2, stawka najmu 12,50 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.
Lokal przy ul. Pl. Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śl., zlokalizowany w piwnicy budynku mieszkalnego o p.u. 7,36 m2, stawka najmu 10,50 zł/m2 (netto).
Lokal przy ul. 1Maja 2-8 w Jastrzębiu-Zdroju, zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego o p.u. 52,30 m2, stawka najmu 27,00 zł/m2 (netto) plus opłaty za media.

Bliższych informacji na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecznej 18a (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu: 47-626-36 wew. 53.


Copyright © 2003 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jas-Mos"
Kontakt z webmasterem: alfarek@wp.pl