tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
STATUT SPÓŁDZIELNI
NASZE ZASOBY
REGULAMINY
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
DRUKI DO POBRANIA
CZĘSTE PYTANIA
ZGŁOŚ SPRAWĘ
 

AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie 2020 - Informacja

Szanowni Państwo -

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”

Corocznie, na przełomie kwietnia i maja przedstawiamy Państwu materiał sprawozdawczy za poprzedni rok wraz z zawiadomieniem o kolejnym Walnym Zgromadzeniu zawierającym harmonogram oraz porządek obrad wszystkich części Walnego. Niestety, aktualna sytuacja epidemiologiczna i unormowania prawne uniemożliwiają zwołanie Walnego Zgromadzenia w zaplanowanych wcześniej terminach. Zarząd na bieżąco śledzi rozwój sytuacji i będzie podejmował odpowiednie działania.

Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza są przygotowane do przedstawienia Członkom informacji z przeprowadzonych działań w 2019 roku. Zostały przygotowane i zatwierdzone sprawozdania: Zarządu z działalności Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2019 r. Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Biegłego Rewidenta, który wyniki swojej pracy przedstawił na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia. Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu Biegłego Rewidenta, który wydał pozytywną opinię z badania, przyjęła sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.

Aby zachować tradycyjną formą informowania Państwa o działalności Spółdzielni, w zakładce „Organy – Walne Zgromadzenie” przedstawiamy Państwu wyciągi ze sprawozdań za 2019 r., a z ich pełną wersją Członkowie Spółdzielni będą mogli się zapoznać w statutowym terminie, tj. 21 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zostaną również przedstawione w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, o którym będziemy informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zobacz sprawozdania

13.05.2020
Konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny „Ja i moja Spółdzielnia w czasie pandemii”.

Organizatorem konkursu jest Janina Bogusz-Wiśniewska sekretarz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Konkurs skierowany jest dla wszystkich dzieci Członków Spółdzielni „JAS-MOS”. Celem konkursu jest rozwijanie artystycznych talentów młodych mieszkańców Spółdzielni. A zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie www.smjasmos.pl

08.05.2020
więcej »
Dodatki mieszkaniowe

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Daszyńskiego 3. 

15.04.2020
więcej »
archiwum »
 
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: