tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

ARCHIWUM

Informacja

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informują, że z powodu zmiany stawki podatku VAT z 7% na 8% od dnia 01.01.2011r. zmianie ulegną ceny brutto za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" informuje, że od dnia 01.01.2011 r. wzrośnie cena za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków tj.:

28.12.2010
Uwaga

Zarząd S. M. "JAS-MOS" informuje, że zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą aneksem do "Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody...", od dnia 01.10.2010 r. ryczałt zużycia wody w lokalach nieopomiarowanych został zwiększony z 7 m3/os./m-c na 10 m3/os./m-c.
W związku z powyższym osoby zainteresowane zmianą sposobu rozliczania wody (zamontowaniem wodomierza) proszone są o kontakt z administracją. Treść regulaminu dostępna tutaj

01.10.2010
Informacja dotycząca podziału kosztów centralnego ogrzewania

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" informuje, że został zatwierdzony podział kosztów centralnego ogrzewania na okres rozliczeniowy 2010/2011 dla budynków rozliczanych w oparciu o podzielniki kosztów ogrzewania.

28.09.2010
więcej »
Kartoteki opłat czynszowych dostępne za pośrednictwem Internetu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" informuje mieszkańców, że w wyniku rozbudowy strony internetowej Spółdzielni, od 1 lipca 2010 r. umożliwiony jest mieszkańcom wgląd za pośrednictwem Internetu do danych rejestrowanych na indywidualnych kartotekach opłat prowadzonych w programie czynszowym.

01.07.2010
więcej »
Po Zebraniu Przedstawicieli

W dniu 24.06.2010 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli naszej Spółdzielni. W Zebraniu wzięło udział 49 Delegatów (73,13 % ogółu) spośród 67 uprawnionych oraz jeden członek obserwator.

28.06.2010
pobierz więcej »
Szanowni Mieszkańcy

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej opracował projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych, który po uzyskaniu poparcia 100 tys. obywateli zostanie skierowany pod obrady Sejmu RP.

09.06.2010
pobierz
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: