tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

ARCHIWUM

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w 2015 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "JAS-MOS" zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w 2015 roku odbędzie sie w następujących terminach i miejscach:

17.04.2015
pobierz więcej »
Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni

Szanowni Członkowie

Niniejszym Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w pierwszej połowie maja bieżącego roku. W tym roku spośród Członków wybrana zostanie Rada Nadzorcza Spółdzielni „JAS-MOS” na kolejną, 3-letnią kadencję.  Każdy z członków ma prawo kandydować i być wybranym do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. 

Pobierz wzorce dokumentów:

„lista poparcia”,

„zgoda na kandydowanie”,

„oświadczenie kandydata”.

04.03.2015
pobierz więcej »
Dodatki mieszkaniowe

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzędu Miasta.

03.03.2015
więcej »
Wydawanie zaświadczeń o przysługującym prawie do lokalu mieszkalnego

   

   W razie potrzeby uzyskania dokumentu potwierdzającego rodzaj przysługującego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego niezbędnego do załatwienia spraw w innych instytucjach Spółdzielnia wydaje odpowiednie zaświadczenia.

02.02.2015
więcej »
UWAGA

Lokatorzy zgłaszający sprzedaż lokalu mieszkalnego przyjmowani są, w celu dokonania rozliczeń, nie później niż na pół godziny przed zamknięciem biur Spółdzielni.

30.01.2015
Konsultacje w sprawie planu remontów na 2015 rok

Informujemy, że w drugiej połowie listopada 2014 r. Spółdzielnia planuje przeprowadzić spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli w sprawie planowanych prac remontowych w 2015 r. Celem tych spotkań będzie poznanie opinii oraz wysłuchanie ewentualnych propozycji umieszczenia prac w tym planie. 

 

07.11.2014
pobierz
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: