tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

ARCHIWUM

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że z dniem 1 września 2018 r. nastąpi zmiana godzin pracy Spółdzielni.

Czas pracy biur Zarządu i administracji osiedlowych:

poniedziałek                              godz. 700-1600

wtorek-czwartek                        godz. 700-1500

piątek                                        godz. 700-1400
16.08.2018
ZMIANA POGOTOWIA TECHNICZNEGO (AWARYJNEGO)

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że począwszy od sierpnia br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię na terenie Jastrzębia-Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego pełnić będzie firma Andrzej Mateja z siedzibą w Żorach, os. Powstańców Śląskich 7a  lok. 41.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.08.2018 r.  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

32 4343-555 lub 32 4343-690
24.07.2018
Statut zarejestrowany


Informujemy, że uchwalony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 8/2018 statut został zrejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r. Wraz z rejestracją statutu został również zarejestrowany nowy skład Rady Nadzorczej, która została wybrana na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu. Do Krajowego Rejestru Sądowego został również wpisany przedmiot działalności (PKD) Spółdzielni uchwalony w treści statutu.

20.07.2018
więcej »
INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANYM MONITORINGIEM WIZYJNYM

     

      Na podstawie  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO informujemy, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” nadzoruje swój teren zewnętrzny również przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego.         


06.07.2018
więcej »
Po Walnym Zgromadzeniu

W miesiącach maju i czerwcu br. odbyło się sześć części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  „JAS–MOS” w Jastrzębiu-Zdroju. Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu w bieżącym roku była wyjątkowa i w sumie wyniosła 6,63% wszystkich członków Spółdzielni (w tym: Os. A. Bożka – 8,09%, Os. Pionierów – 5,34%, Os. Zdrój – 6,17%, Os. Przyjaźń – 9,30%, Wodzisław Śl. – 0,69%, Os. Złote Łany – 12,95%). Było to drugie Walne Zgromadzenie, w którym Członkowie Spółdzielni w trakcie obrad Walnego mogli być reprezentowani przez wskazanych w pisemnych upoważnieniach pełnomocników.

24.06.2018
więcej »
Zmiana ceny wody i odprowadzania ścieków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że zgodnie z decyzją Nr GL.RET.070.7.145.2018.EK wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w okresie od 05.06.2018r. do 04.06.2019r., obowiązywać będzie na terenie Jastrzębia-Zdroju nowa cena dostawy wody i odprowadzania ścieków, tj. 11,39 zł/m3.

Pobierz decyzję o zmianach dla Jastrzębia-Zdroju

Pobierz taryfy dla Jastrzębia-Zdroj

Dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z decyzją Nr GL.RET.070.7.99.2018.EK, z dniem 26.05.2018 r. ulega zmianie cena odprowadzania ścieków. W związku z tym,  w okresie od 26.05.2018r. do 25.05.2021r., obowiązywać będzie na terenie Wodzisławia Śląskiego nowa cena dostawy wody i odprowadzania ścieków, tj. 13,19 zł/m3.

Pobierz decyzję o zmianach i taryfy dla Wodzisławia Śląskiego.

30.05.2018
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: