tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

AKTUALNOŚCI

Automatyczne szlabany na parkingach

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców dotyczący budowy automatycznych szlabanów przy wjeździe na parkingi w rejonie nieruchomości znajdującej się przy ul. Zielonej 44-62 oraz Zielonej 76 A-J, Spółdzielnia będzie przeprowadzać ankietowanie wśród mieszkańców w celu podjęcia decyzji o budowie.

Automatyczne szlabany zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz ograniczają możliwość parkowania nieautoryzowanych pojazdów.

Ankiety zawierają ogólną informację o proponowanych systemach automatycznych szlabanów wraz z zasadami rozliczenia oraz kosztami ich budowy.

W celu zapoznania się z tematem budowy automatycznych szlabanów zapraszamy na stronę www.sacewicz.com/szlaban/

09.06.2021
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie narażenia na zachorowanie wirusem COVID-19,  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” informuje, że zgodnie z art. 90  Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn.zm.) Walne Zgromadzenie Członków za 2020 rok będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.       

02.06.2021
OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY
02.06.2021
więcej »
 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: