tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

RODO

Ze względu na obowiązek wynikający z artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO, w związku z motywami nr: 61, 63 i 65 RODO – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  ulicy Słonecznej 18A, wypełnia powyższy obowiązek przekazując następującą treść informacji użytkownikom lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez tą Spółdzielnię.

Administratorem Państwa danych osobowych (art.4 pkt 7 RODO) – zwana dalej Administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Słonecznej 18 A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach  X Wydział Gospodarczy, którego siedziba mieści się przy ulicy Powstańców Warszawy 23, pod numerem KRS 0000057461.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Rafałem Wydrzyńskim zwany dalej IODO można skontaktować się:

osobiście – pokój nr 3 w budynku Zarządu SM „JAS-MOS”, który mieści się przy ulicy Słonecznej 18A w Jastrzębiu-Zdroju,

za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając pismo na adres ul. Słoneczna 18A w Jastrzębiu-Zdroju do Inspektora Ochrony Danych Osobowych SM „JAS-MOS”,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rewident@smjasmos.pl,

telefonicznie pod numerem telefonu 32 4762636 lub 324762637 lub 324726238 wybierając wewnętrzny nr 34, bądź na numer telefonu 509 023 717.

Przetwarzane przez Administratora Państwa dane realizowane są w celach zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków, zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, innych osób fizycznych bądź też prawnych, nabytymi na podstawie odrębnej umowy, nabywania bądź budowania budynków mieszkaniowych bądź usługowo-handlowych, lub handlowych lub usługowych lub innych nieruchomości w celu realizacji zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków, bądź innych osób fizycznych lub też prawnych, a także w celu realizacji innych potrzeb swoich członków lub innych osób fizycznych i prawnych.

Podstawą prawną legalizującą przetwarzane przez Administratora dane są:

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. tj. z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm. )

Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn.zm.)

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.),

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  z dnia 21 czerwca 2001 roku, tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm),

Ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 155 z późn.zm)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, tj. z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 716 z późn.zm.)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku  , tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.)

 Odbiorcą Państwa danych w związku realizacją celu przetwarzania są lub mogą być: 

 • Kancelarie notarialne w celu realizacji umów przeniesienia własności,
 • Organy podatkowe w zakresie realizacji obowiązku między  innymi plików JPK,
 • Organy ścigania, Sądy powszechne, Komornicy Sądowi na uzasadniony wniosek,
 • S_bit ul. Idzikowskiego 12 Warszawa,
 • Unisoft Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 8 Gdynia,
 • M&S Sacewicz s.c. ul. Cicha 38 Jastrzębie – Zdrój,
 • Ista Polska Sp. z o.o. ul. Modelarska 12 Katowice,
 • Bmeters Polska Sp. z o.o. ul. Główna 60 Psary,
 • Zakłady Kominiarskie realizujące przeglądy instalacji kominowej i  wentylacyjnej w zasobach Spółdzielni,
 • Beljos – ul. Wierzbowa 5 Chybie,
 • Organy kontroli w ramach uprawnień kontrolnych,
 • Członkowie Spółdzielni, wierzyciele członka Spółdzielni, wierzyciele Spółdzielni  w zakresie realizacji uprawnienia wynikającego z art. 30 ustawy prawo spółdzielcze,.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni, a także przez okres archiwizowania dokumentacji określonej w odrębnych przepisach, który wynosi maksymalnie 10 lat.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2. 

 

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: