tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Dodatki mieszkaniowe

 

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przy Al. Piłsudskiego 60 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Daszyńskiego 3. 

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu, umowa najmu),
  2. posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego,
  3. zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej niżej podanych norm oraz średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 i więcej osobach 1 500,00 zł/osobę) odpowiednio:

Ilość osób w gospod.
domowym

Maksymalna pow.
mieszkania

Maksymalny dochód gospod.
domowego

1 osoba

45,50 m 2

2 100,00 zł/miesiąc

2 osoby

52,00 m 2

3 000,00 zł/miesiąc

3 osoby

58,50 m 2

4 500,00 zł/miesiąc

4 osoby

71,50 m 2

6 000,00 zł/miesiąc

5 osób

84,50 m 2

7 500,00 zł/miesiąc

6 osób

91,00 m 2

9 000,00 zł /miesiąc

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się również dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się także osoby posiadające zaległości czynszowe.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego dopłacania różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po upływie terminu, na który został przyznany.


Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobiega powstawaniu zaległości.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta - telefon 32 47 85 100 (Jastrzębie-Zdrój) lub MOPS – telefon 32 45 906 66 (Wodzisław Śl.)  oraz w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni - telefon 32 47 626 36 wew. 60.

 

 

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: