tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
 

Dodatki mieszkaniowe

Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzędu Miasta. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu, umowa najmu),
  2. posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego,
  3. zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej niżej podanych norm oraz średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 i więcej osobach 1 375,00 zł/osobę) odpowiednio:

Ilość osób w gospod.
domowym

Maksymalna pow.
mieszkania

Maksymalny dochód gospod.
domowego

1 osoba

45,50 m 2

1 925,00 zł/miesiąc

2 osoby

52,00 m 2

2 750,00 zł/miesiąc

3 osoby

58,50 m 2

4 125,00 zł/miesiąc

4 osoby

71,50 m 2

5 500,00 zł/miesiąc

5 osób

84,50 m 2

6 875,00 zł/miesiąc

6 osób

91,00 m 2

8 250,00 zł /miesiąc

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się również dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się także osoby posiadające zaległości czynszowe.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego dopłacania różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku a bieżącą opłatą czynszową. Brak dopłat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po upływie terminu, na który został przyznany.


Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobiega powstawaniu zaległości.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzędu Miasta telefon 32 47 85 100, oraz w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni (pokój nr 4) telefon 32 47 626 36 wew. 60.

 
STATUT SPÓŁDZIELNI NASZE ZASOBY REGULAMINY JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DRUKI DO POBRANIA CZĘSTE PYTANIA ZGŁOŚ SPRAWĘ
STRONA GŁÓWNA | HISTORIA | ORGANY SPÓŁDZIELNI | UNORMOWANIA PRAWNE | OGŁOSZENIA | KONTAKT
AKTUALNOŚCI | STATUT SPÓŁDZIELNI | NASZE ZASOBY | REGULAMINY | PLANY REMONTÓW | BIULETYNY | TERMOMODERNIZACJA | POLITYKA PRYWATNOŚCI Licznik odwiedzin:
NIP: 633-13-60-698 REGON: 273086553 KRS: 0000057461
Numer konta: PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
Numer konta: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 60 8470 0001 2001 0011 2716 0001
44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 626 36, 32 47 626 37
32 47 626 38
e-mail: sm@smjasmos.pl

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Treść wiadomości: